Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené dodavatelem. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávat lze non-stop prostřednictvím elektronického nákupního košíku. Podmínkou objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Odeslaná objednávka je potvrzena e-mailem, odeslání zboží taktéž.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Je-li vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen kupní cenu poníženou o vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Při odesílání peněz na Slovensko budou od částky za zboží odečteny bankovní poplatky za platby do zahraničí.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ a DODACÍ LHŮTA

Dodání je zajišťováno službou PPL a bývá obvykle 3-5 pracovních dní. Dodací lhůta se může lišit ve výjimečných případech, například před a v době vánočních svátkův a pod.  Odmítnutí doručené zásilky je porušení kupní smlouvy a dodavateli tím vzniká právo na úhradu poštovného a balného a smluvní pokutu až do výše 10% z ceny zboží. V případě neuhrazení této částky má dodavatel právo požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Při opětovném zaslání zásilky, bude cena navýšena o další poštovné.
 

ZPŮSOBY PLATBY

Platba je prováděna dobírkou, tedy při převzetí zboží od PPL.
Při expedici na Slovensko bude cena za zboží a poštovné přepočítána aktuálním kurzem na EURO.

ZÁRUKA a REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Při přebírání zboží od přepravce je nutno pečlivě zkontrolovat dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost. Při reklamaci výrobní vady pošle kupující zboží na adresu dodavatele s popisem závady, svojí adresou a telefonním číslem.

Reklamace se vyřizují dle zákona č. 634/1992 Sb.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Dodavatel garantuje bezpečnost poskytnutých osobních dat, tyto data jsou považována za důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám.